武神館流派 BUJINKAN RYU-HA

Bujinkan bojevniške tradicije

Bujinkan je sistem, ki ga sestavlja devet tradicionalnih starih šol (Ryu Ha). Trije med njimi so specialni NINJUTSU sistemi, ostalih šest pa je klasičnih Samurai-skih BUJUTSU šol.

NINJUTSUTogakure ryu Ninpo


šola skrivnih vrat

Ta Ninjutsu šola je nastala v 12. stoletju, ko jo je ustanovil Daisuke Nishina, pozneje znan tudi kot Daisuke Togakure. Je ena najstarejših Ninjutsu šol, ki se je obdržala do današnjih dni. Tehnike tega stila vsebujejo razne tehnike udarjanja, vzvodov in metanj. Znana je po svojih nizkih in širokih položajih, specifičnem Shinobi gibanju ter močnih udarcih, ki so največkrat usmerjeni v nasprotnikove oči, ušesa ali prepone. Poleg Taijutsu-a se v tej šoli uporablja še Ken jutsu (mečevanje), So jutsu (borba s kopjem), Naginata jutsu (borba s halebardo), Bo jutsu (uporaba raznih dolžin palic), Jutte jutsu (zobato bodalo), Tessen jutsu (pahljača), Ka jutsu (uporaba ognja), Sui jutsu (uporaba vode), Onshin jutsu (veščina nevidnosti) in ostale veščine tistega časa, s posebnim poudarkom na Kyojutsu Tenkan Ho (manipulacija nasprotnikove percepcije). Šola je imela tudi tri skrivnosti, ki so se imenovale Sanpo Hiden. To so Shukko (ročni kremplji), Senban Shuriken (projektili) in Shinodake (bambusova cevka za dihanje pod vodo).
Dr. Masaaki Hatsumi je 34. Soke (naslednik/poglavar) te šole.

Kumogakure ryu Ninpo


šola skrivanja v oblakih

Ta stil je v 16. stoletju ustanovil Heinaisaemon Ienaga Iga, za katerega se pravi, da se je svoje veščine učil pri Sarutobi Sasuke-u. Taijutsu te šole je zelo podoben tistemu pri Togakure ryu-ju, saj naj bi se šoli precej mešali. Ima pa Kumogakure ryu karakteristiko, da se v borbi uporablja Happo Hicho Tobi (skoki v vse smeri) ter hkratni bloki in udarci. Prav tako se uporablja dvojne udarce in bloke ter udarce z glavo. Specialnost šole je bil Kamayari (srpasto kopje) in Kagi Nawa (kljuka z vrvjo), ki sta se uporabljala tudi za plezanje med drevesi, po robovih ladij ali pa za napadanje iz visokih pozicij. Posebno orožje, ki so ga uporabljali bojevniki te šole je tudi Ippon Sugi Noburi, ki je bil sestavljen iz kovinske cevke, dolge kakšnih 25 cm, na kateri so se nahajale tri konice, skozi njo pa je bila napeljana veriga s kljukami na konceh. To orožje se je uporabljalo tako za borbo kot tudi za plezanje, od koder so nato lahko opazovali in zbirali podatke o nasprotniku. Sicer pa je o tej šoli zaenkrat znanega še zelo malo.
Dr. Masaaki Hatsumi je 14. Soke te šole.

Gyokushin ryu Ninpo


šola draguljastega srca

Točen čas nastanka tretje Ninjutsu šole v Bujinkan sistemu je sicer neznan, ustanovitelj pa naj bi bil Sasaki Goeman Teruyoshi, katerega osnova naj bi bil Gyokko ryu. Ta šola je na zahodu še popolnoma neznana, vendar obstajajo mišljenja, da je bila usmerjena predvsem v Cho Ho (vohunjenje) Ninjutsu aspekt. Glavna Tai jutsu karakteristika naj bi bile tehnike osvobajanja in poseben Taihenjutsu (veščina kotaljenja, padanja, …) ter visoko razvite Sutemi Waza tehnike (metanja z žrtvovanjem lastne teže in ravnotežja). Bojevniki te šole so bili tudi mojstri uporabe Hojo jutsu (vrvi) in Nawa Nage Waza (tehnike metanja zank in lovljenja nasprotnika). Tudi ta šola se je precej mešala z ostalimi Ninjutsu šolami, zato so tudi njene tehnike takšne. Bolj kot na borbeno stran, se je šola nagibala na zbiranje podatkov o nasprotniku ter izdelavo taktike in strategije.
Dr. Masaaki Hatsumi je 21. Soke te šole.

BUJUTSU

Gyokko ryu Koshijutsu


šola draguljastega tigra

Za to šolo se smatra, da je najstarejša šola v Bujinkan sistemu, čeprav je tudi ona nastala v 12. stoletju. Prvotno je bila tudi ta šola Ninjutsu šola, vendar pa je s časom izgubila svoj Ninjutsu aspekt. Kot prvi Soke je zapisan Tozawa Hakunsai, čeprav je šolo organiziral šele čez nekaj generacij Sakagami Taro Kunishige. Prvotne korenine te šole naj bi bile na kitajskem, kjer naj bi ga razvila dvorna princesa ali pa dvorska straža. Specialnost šole je Koshi jutsu (napadi na mišične in živčne točke) in Shito jutsu (uporaba palca in ostalih prstov), s katerimi lahko manjša oseba premaga veliko večjega in močnejšega nasprotnika. Zaradi posebnega gibanja, ki ga daje struktura telesa, šola uporablja močne, krožne in hitre gibe brez uporabe mišične moči. V borbi veliko distanco, tehnike z veliko gibanja ter lovljenja za zglobe in metanja. Od orožja se v tej šoli uporablja Ken jutsu (mečevanje), Kodachi (kratek meč), Yari jutsu (kopje), Bo jutsu (razne palice) in drugo.
Dr. Masaaki Hatsumi je 28. Soke te šole.

Koto ryu Koppojutsu


šola padajočega/zatolčenega tigra

Ta šola je nastala v 16. stoletju, ko naj bi jo iz Kitajske preko Koreje na Japonsko prinesel Cho Busho, tam pa je bila tesno povezana z Gyokko ryu-em. Prvi Soke je bil Sakagami Taro Kunishige. Koto ryu tehnika je takšna, da se v borbi uporabljajo direktne in zelo hitre tehnike s poudarkom na prestrezanju nasprotnikovega gibanja in Koppo jutsu-a (udarjanja pri čemer se direktno napada kosti). V borbi se uporablja zelo kratka distanca, kar je omogočilo tudi stopanje na nasprotnikove noge in udarjanja s koleni, komolci in glavo, vendar daljša začetna, da nasprotnik težko pride do nas. Koto ryu uporablja tudi svojstveno tehniko gibanja, ki je sestavljena iz skokov in križnega stopanja. Prav tako uporablja tudi skrivna orožja s katerimi se napada nasprotnikove oči in specifičen Ken jutsu (mečevanje) ter Muto Dori-a (goloroke tehnike proti napadalcu s mečem).
Dr. Masaaki Hatsumi je 18. Soke te šole.

Shinden Fudo ryu Dakentaijutsu


šola nemičnega srca

To šolo je v 12. stoletju formiral Gempachiro Tameyoshi, kateremu pa je bila osnova učenje Izumo Kanja Yoshiteru-a, ki je zapisan tudi kot prvi Soke. V tehnikah te šole so še vedno vidne sledi kitajskega Kempo boksa, katerega je preučeval Izumo. Bistvena stvar te šole je prepoznavanje naravnega stila kot defanzivni položaj, kar pomeni, da svoj obrabni položaj nosimo v sebi in ga ne kažemo. Naravno gibanje je tudi kluč in bistvo Taijutsu-a te šole, ki je baziran na Jutai jutsu (tehnike vzvodov, kontrol in metanj) in na Dakentai jutsu (tehnike udarjanja). Tehnike se namesto metanja nasprotnika, vedno zaključujejo z njegovim 'zabijanjem' zaradi česar se ga lahko hitro imobilizira. Tai jutsu se pogosto kombinira z uporabo Nawa Nuke (vezanja). Ta šola se smatra tudi kot začetnik Iai jutsu-a (hitrega izvleka meča in hkratnega rezanja). Šola uporablja še Muto Dori (tehnike obrambe od meča), Odachi (posebno dolg in težak meč), razne vrste Yari-ev (kopja), Ono (bojne sekire), O-Tsuchi (bojna kladiva) in Naginato (halebardo).
Dr. Masaaki Hatsumi je 26. Soke te pole.

Kukishinden ryu Happo Hiken


šola devetih demonov

Kukishinden ryu je ena od tistih Sogu Bujutsu (kompletna bojevniška veščina) šol katera vključuje vse možne aspekte bojevanja in tista, ki ima najbolj slavno zgodovino Bujinkan šol. Tudi ta šola naj bi imela svoje začetke na kitajskem in naj bi prav tako nastala v 12. stoletju, njena osnova pa je Kukishin ryu. Ustanovil jo je Izumo Koshiro Terunobu, po učenju svojega učitelja Izumo Kanja Yoshiteru-a, ki naj bi bil prvi Soke. Besedo Kuki v svojem imenu je šola dobila po tem, ko je car Go-Daigo rekel ustanovitelju Kukishin ryu-a, ki ga je rešil, da se je boril kot Kuki - devet demonov. Nastala je na Kumano področju, kjer so potekale težke bitke takratne mornarice. V osnovi je bil Kukishinden ryu Ken jutsu (mečevanje) šola in bojevniki so razvili poseben način mečevanja, ki je bil primeren bojevnju na ladjah. S časom in vplivom drugih šol je v Kukishinden ryu prišel širok spekter disciplin kot so Yari (kopje), Hanbo (90 cm dolgo palico), Rokushaku Bo (palico dolgo 180 cm), Jutte (dvozobec), Kaginawa (kljuka in vrv), Kusari Gama (srp in veriga), Bisento (težko orožje podobno halebardi) in Daisharin (osovina z dvema kolesoma) in ostalo. Zapisano je, da so Kukishinden borci v svojih borbah uporabljali tudi vrhove ladijskega jambora. Običajno so nosili Yoroi borbene oklepe, zato se v tehnikah uporabljajo težki direktni napadi v točke, ki jih oklep ni ščitil in karakteristično gibanje, ki je podpiralo bojevanje v oklepu. Ta šola uporablja tudi Bo Ryaku (posebne vrste strategije), Sui Ren in Ka Ren (uporabo vode in ognja), Onshin jutsu (veščina preoblačenja) itn.
Dr. Masaaki Hatsumi je danes 26. Soke te šole.

(Hon Tai) Takagi Yoshin ryu Jutaijutsu


(prava oblika) šole vrbinega duha družine Takagi

To je klasična Samurai-ska šola, ki so jo uporabljali predvsem Samurai najvišje klase. V 17. Stoletju je šolo organiziral Takagi Oriemon Shigenobu, ki naj bi se veščine učil od Abe meniha z imenom Unryu, kateri pa naj bi bil mojster Amatsu Tatara Rinpo Hiden ryu-a. Oriemon je njegovemu učenju dodal še nekatere tehnike Ju jutsu-a iz Takenouchi ryu-a in tako ustvaril popoln borbeni sistem, namenjen bojevanju znotraj stavb, kjer se je bojevalo predvsem na tleh (Suwari Waza). Poleg Ju jutsu-a uporablja šola tudi Dakentai jutsu (tehnike udarjanja), ki pa se izvajajo na osnovi gibanja telesa in ne mišične moči. Tehnike so hitre, usmerjene na kratko borbeno distanco in takšne, da se nasprotniku ne dovoli pobegniti s pomočjo prevalov. S časom so v šolo prihajala tudi orožja, predvsem Kodachi (kratek meč), Shuriken (projektili), Tanto (nož) in Hanbo (kratka palica), pa tudi Daito (dolg meč), Bo (palica), Naginata (halebarda) in Yari (kopje). Znano je tudi, da je bilo v šolo vklučeno tudi učenje ognjenega orožja.
Dr. Masaaki Hatsumi je 17. Soke te šole.

Gikan ryu Koppojutsu


šola resničnosti, zvestobe in pravice

Šola Gikan ryu je javnosti skoraj popolnoma neznana, saj se do sedaj še ni javno poučevala. Ustanovitelj tega borbenega sistema je bil Uryu Hangan Gikanbo, lastnik Kawachi dvorca, ki je živel v Erioku dobi. Svojih spretnosti naj bi se naučil pri mojstru z imenom Akimoto Kanai Moriyoshi. Gikanbo je bil specialist v Koppo jutsu-ju (tehnikah udarjanja), Hicho jutsu-ju (tehnikah skakanja) in Shuriken Nage-u (metanju rezil). Koppo jutsu je sestavljen iz posebnega krožnega udarjanja s prsti obeh rok in nog, ki ga daje specifičen in dinamičen način gibanja. To so hkrati tudi edine izmed poznanih karakteristik Gikan ryu-a.
Dr. Masaaki Hatsumi je 15. Soke te šole.