骨 KOTSU

Struktura veščine

Korenine naše veščine so Kamae ali telesni položaji. Vemo, da brez dobrih in čvrstih korenin, nebo niti lepega cveta. Ti položaji so posledica našega gibanja in zato tako telesno kot fizično popolnoma sproščeni in zelo naravni, ne pa zategnjeni, priučeni in umetni. Položaj, ki ga uporabljamo je trenutno stanje našega srca (Kokoro no Kamae), ki se izraža v naših tehnikah in ne samo položaj telesa pri napadu ali obrambi. Tako poznamo začetne položaje, obrambne položaje, napadalne položaje in položaje sprejemanja.

Deblo veščine je Sanshin no Kata ali uporaba petih naravnih elementov, ki so Chi - zemlja, Sui - voda, Ka - ogenj, Fu - veter in Ku - praznina. Te tehnike nas učijo pravilnega in sproščenega gibanja, blokiranja in udarjanja s pomočjo svojega telesa in ne mišične moči. Učijo nas tudi zavedanja narave okoli sebe in s tem tudi samega sebe.

Nato imamo Kihon Happo tehnike, ki so veje naše veščine. Kihon Happo je osem tehnik iz katerih posamezne elemente je moč najti v katerikoli borilni veščini na svetu. Vsebujejo blokade, udarce z rokami in nogami, vzvode in metanja. V kolikor obvladamo njihove principe, se bomo zmožni ubraniti od vsakega napada, tudi pred več napadalci.

Krošnja naše veščine pa so Henke ali kombinacije in variacije vseh prejšnjih stvari, ki smo se jih učili. Henka pomeni, da principe določene tehnike uporabimo na drugačne vrste napada ali pa da pridemo do tehnike z popolnoma drugačnim načinom gibanja, vendar bistvo tehnike ostane isto.

Zelo pomemben del Budo Taijutsu-a so tudi padci in prevali, ki jih vsaj v našem Dojo-u (društvu) izvajamo na trdnih tleh že od začetka, saj tako hitreje zgubimo strah pred padanjem in hitreje odpravimo napake, ki se jih pri treningu na Tatami-u (blazinah) sploh ne zavedamo. Ker se z učenjem lepega, mehkega in sproščenega prevala učimo tudi Taijutsu-a, se le ti poučujejo že od prvega treninga dalje. Na začetku so te tehnike sicer podobne tistim iz drugih veščin, kar pa je tudi vse. So samo podobne. Kadar padamo pazimo, da nasprotnika ne izgubimo iz vida, saj tako lahko predvidimo njegova nadaljnja dejanja. Na naprednejšem nivoju se tehnike izvajajo na Shinken način, kar pomeni, da se učenca napada z raznim orožjem, on pa se mu mora pravočasno izmakniti. Vsako nepravilno izvajanje ali prepočasno reagiranje proizvaja bolečino. Učenec se na ta način srečuje z nevarnostjo, kar doživlja kot pravo realno borbo. Rezultat takšnega treninga je premagovanje strahu, občutek za prostor, distanco in pravočasnost ter pridobivanje samozavesti.

Učenci se na začetku svojega treninga najprej spoznajo z načini pozdravljanja (Rei Ho), ki vzpodbujajo medsebojno spoštovanje in toleranco tako do same veščine kot tudi do učitelja in vseh ljudi okrog sebe. Nato se spoznajo z načini razgibavanja (Junan Taiso), ki se razlikujejo od vaj za segrevanje ali vaj za moč kot jih izvajajo v drugih borilnih veščinah. One so del Taijutsu-a, saj z njimi povečujemo naravno elastičnost naših zglobov in mišic ter jih ne preobremenjujemo in s tem deformiramo. Izvajamo jih počasi tako, da ostanemo v določenem položaju nekaj sekund. Lahko rečemo, da je naš Junan Undo še najbolj podoben Yoga položajem. Takoj na začetku pa se učenci spoznavajo tudi z raznimi dihalnimi vajami (Kokyu Ho), s kateri povečujejo kapaciteto svojih pljuč in splošno zdravje ter kondicijo.

Sicer pa je Budo Taijutsu sestavljen iz treh velikih skupin: Taihen jutsu-a (telesnega premikanja), Dakentai jutsu-a (udarjanja) in Jutai jutsu-a (tehnik vzvodov, držanj, metanj in osvobajanj).

  • Taihen jutsu je tako sestavljen iz Kamae (telesnih položajev), Ukemi (padcev), Kaiten (prevalov), Sabaki (izmikov), Tobi (skokov) in Aruki (raznih načinov hoje in teka).
  • Dakentai jutsu je sestavljen iz Hoken Ju Roppo (šestnajstih udarnih površin z roko in nogo), ki se izvajajo na razne možne načine in Uke Nagashi (blokad). Vse tehnike udarjanja se izvajajo na način Koppo jutsu-a (tehnik s katerimi lomimo) ali pa Koshi jutsu-a (tehnik udarjanja v vitalne točke).
  • Jutai jutsu je sestavljen iz Gyaku Waza (tehnik vzvodov), Nage Waza (tehnik metanj), Jime Waza (tehnik davljenj), Dori Waza (tehnik držanja za roke in telo) in Ha jutsu (osvobajanja pred zgoraj naštetim).


Danes je zagotovo malo borilnih šol, ki so zadržale takšen trening. Ravno tako je malo učiteljev, ki razumejo borilne veščine na takšen način. S tem pa ne podcenjujemo drugih veščin. Imajo pač drugačen pogled in razumevanje realne borbe. Mogoče se pri tem postavlja vprašanje, zakaj takšno starodavno veščino sploh trenirati danes? Odgovor je zelo preprost. Bujinkan Budo Taijutsu je do nas zelo surov, vendar iskren, ravno takšen kakršno je življenje. Uči nas sprejemati nasprotnikove udarce, ki so veliko bolj blagi kot udarci, ki nam jih zadaja življenje in usoda. Z Bujinkan Budo Taijutsu-jem se učimo premagovati te udarce. S tem se učimo, da se ne smemo ustaviti pred vsakim problemom, ki se pojavi pred nami, ampak ga premagati, ravno tako kot nasprotnika na treningu. S tem smo v svoji psihi vse boljši in močnejši. Poleg tega nas Budo Taijutsu uči razviti svoje psiho fizične lastnosti, zdravje, samozavest, pozitiven duh in obogatiti svojo osebnost. Skratka, uči nas kako postati boljša oseba.

Mi v Bujinkan Ninpo Dojo Slovenija se tega dobro zavedamo in zato še vedno treniramo na način kot so to stoletja delali Ninja bojevniki. Obiščite nas ali pa se pridružite eni od številnih Bujinkan šol po svetu in preverite ali je to res ali ne !