修身 SHUSHIN

Etika našega Dōjō-ja

Dojo je japonsko ime za prostor trreniranja borilnih veščin. Dojo ni samo navadna dvorana za treniranje, temveč je to prostor, kjer se prenaša resnično znanje in učenje mojstrov Ninjutsu-a, ki so živeli, preučevali in razvijali to veščino skozi stoletja. Pri vstopu v tradicionalni Dojo se morate zavedati, da se tu prenašata staro znanje in veščina. Vsak, ki si želi ujeti duh Dojo-a, se mora držati njegovega rituala in japonske tradicije. Pri tem mu lahko pomagajo naslednja pravila.

 • Trening se začne že v garderobi, zato se ne razmetava svojih stvari po njej, se ne razgraja in nismo preglasni. Po koncu treninga se pospravi za seboj in pazi, da se ne pozablja svojih stvari.

 • Tudi sicer je trening samo odraz našega življenja.

 • V Dojo se ne hodi v isti obutvi kot zunaj.

 • Pri vstopu in izstopu iz Dojo-a se je potrebno prikloniti v smeri proti Kamizi (oltarju), saj s tem izkazujemo spoštovanje do prostora, kjer se prenaša znanje, izkušnje in učenje
  vseh mojstrov Ninjutsu-a, ki so živeli pred nami. S priklonom izkazujemo tudi spoštovanje do Dojo Cho-a (poglavarja Dojo-a), inštruktorjev in vseh prisotnih v Dojo-u.

 • Učenci se morajo do vseh prisotnih obnašati kulturno in spoštljivo, še posebej pa do inštruktorjev in učiteljev. Poslušati morajo njihove nasvete in pripombe, ter se po njih ravnati, saj oni že vedo, kaj delajo.

 • Inštruktorje in učitelje se v Dojo-u kliče po njihovem nazivu (Kohai, Senpai, Sensei).

 • Kadar se učenec obrne na učitelja, se mu mora najprej prikloniti in ga poklicati po nazivu, ki ga ima, in ko mu učitelj vrne priklon, mu učenec lahko postavi vprašanje. Po odgovoru se je potrebno učitelju v zahvalo zopet prikloniti. Učenec se mora učitelju prikloniti tudi v primeru, da se le-ta
  obrne nanj.

 • Vsak se mora v znak spoštovanja in sprejetja borbe svojemu Aite-ju (sparing partnertju) prikloniti pred in po treningu.

 • V kolikor hoče učenec med treningom zapustiti Dojo, se je dolžan pred tem javiti
  učitelju, da mu le-ta odobri odhod. Nujne potrebe, žeja in ostalo naj se opravi pred treningom, saj se treninga tako ne moti. Med treningom naj se ne zapušča Dojo-a.

 • V kolikor se zamudi na trening, se je potrebno najprej javiti učitelju in ga prositi za dovoljenje prisostvovanja na treningu.

 • Med treningom se ne kriči in se ne govori glasno. Ko učitelj razlaga, se mora biti tiho, potrebno ga je poslušati, gledati in se koncentrirati.

 • Na treningu se nikoli ne stoji križem rok ali lenari.

 • Pred, med in po treningu se ne preriva, kriči, podaja stvari, se posebej pa ni dovoljena prevelika resnost. To ovira ostale učence.

 • Nakita, kot so ure, prstani, zapestnice, verižice in uhani, naj se na treningu ne nosi, saj ga lahko strgate, polomite, oziroma z njim poškodujete sebe ali druge prisotne.

 • Kadar se izvaja tehniko pred učiteljem, se najprej prikloni učitelju in nato sparing partnerju, po koncu pokazane tehnike pa se najprej prikloni sparing partnerju in nato učitelju.

 • Na učiteljev znak Sei Retsu, se vsi postavijo v vrsto in utihnejo. Na znak Hajime ali Dozo se začne s treningom in na znak Yame ali Mate se z njim takoj prekine. Na znak Seiza, se vsi usedejo v Seiza no Kamae.

 • V Dojo-u se sedi po nazivu in stopnji, ki jo kdo ima. Pod Kamizo sedi Dojo Cho, ki je obrnjen proti učencem. Pred njim sedijo Uchi Deshi (naprednejši učenci) tako, da je učenec z najvišjo stopnjo na učiteljevi desni strani. Za njimi sedijo Shoshinsha (začetniki), desno in levo poševno od njih pa sedijo Kohai in Senpai, ki predstavljajo varuhe učitelja in ostalih učencev.

 • Shinzen Rei (spiritualna molitev) se izvaja pred in po treningu. Vsi učenci morajo prisostvovati temu pozdravu, če pa iz kakršnegakoli razloga zamudijo, ali morajo prej zapustiti trening, se morajo sami prikloniti Kamizi. Shinzen Rei nima nobene zveze z religijo. Z njim se na simboličen način izkazuje čast vsem učiteljem te veščine, ki so pripomogli k njenemu razvoju. V japonski tradiciji pomeni razumevanje boga razumevanje narave in univerzuma okrog nas. V našem Dojo-u se ta molitev izvaja zaradi tradicije.

 • Pred treningom se mora postaviti in takoj po treningu tudi pospraviti Kamiza, kot tudi vsa ostala oprema, ki se potrebuje (registracijska miza, blazine,...) in čim prej zapusti Dojo!